Privacyverklaring Bezembinder Dakwerken

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Bezembinder Dakwerken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bezembinder Dakwerken en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bezembinder Dakwerken verstrekt. Bezembinder Dakwerken vraagt hierbij om uw persoon-/bedrijfsgegevens zoals naam en e-mailadres. Bezembinder Dakwerken kan de persoons- en bedrijfsgegevens van u verwerken.

WAAROM  BEZEMBINDER DAKWERKEN GEGEVENS NODIG HEEFT
Bezembinder Dakwerken verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Bezembinder Dakwerken uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit administratie (facturen, boekhouding) en dienstverlening.

HOE LANG BEZEMBINDER DAKWERKEN GEGEVENS BEWAART
Bezembinder Dakwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een 6 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Bezembinder Dakwerken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK
Op de website van Bezembinder Dakwerken worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.
Onze website is SSL beveiligd.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN. 
Bezembinder Dakwerken maakt geen gebruik van technische en functionele cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
bezembinder.dakwerken@gmail.com Bezembinder Dakwerken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Bezembinder Dakwerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bezembinder Dakwerken verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind u op de website www.bezembinderdakwerken.nl